Договор със здравна каса

Денталната клиника има сключен договор с Национална здравноосигурителна каса (НЗОК).

В зъболекарския кабинет можете да се възползвате от услугите покривани изцяло или частично от националната здравноосигурителна каса. За целта трябва да носите вашата здравноосигурителна книжка и да я представите в началото на посещението.

Дейности и цени на видовете извънболнична дентална помощ, заплащани изцяло или частично от здравна каса (НЗОК):

Код Наименование на дейността Цена Цена
(в лв.) (в лв.)
НЗОК ПАЦИЕНТ
1 Първична дентална помощ
Първична дентална помощ за ЗЗОЛ до 18 години,
изцяло или частично заплащана от НЗОК
10111 Обстоен преглед със снемане на зъбен статус - в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни 6,44 1,80
30111 Обтурация с амалгама или химичен композит 32,40 0,00
50811 Екстракция на временен зъб с анестезия 13,00 0,00
50911 Екстракция на постоянен зъб с анестезия 32,40 0,00
33211 Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб 21,92 4,70
33311 Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб 68,93 12,30
Първична дентална помощ за ЗЗОЛ над 18 години,
частично заплащана от НЗОК
10112 Обстоен преглед със снемане на зъбен статус - в т.ч. 6,44 1,80
еднократен допълнителен преглед за бременни
30112 Обтурация с амалгама или химичен композит 28,40 4,00
50912 Екстракция на зъб с анестезия 28,40 4,00

За повече информация, моля, вижте актиална информация в сайта на НЗОК или се свържете с нас.