Дигитален рентген

Разполагаме с дигитален рентген за малки рентгенови снимки, който осигурява минимални и безопасни дози на облъчване за пациентите.

Дигиталните снимки осигуряват ясно изображение, лесно обработване и възможност за съхраняване и поддържане на база данни. Освен високоефективен, дигиталният рентген е щадящ здравето – времето на рентгеново лъчение е значително редуцирано, с което се намалява вредното въздействие върху зъболекаря и пациента.

Апаратът позволява да се получи бърз и висококачествен образ (за 0,040 секунди), който може да бъде визуализиран на монитор в кабинета, където се провежда лечението Ви. Така гарантираме контрола на извършените от нас манипулации.

Дигиталният рентген има детски режим с автоматично намалено поле на експозиция. Това означава 20% намалено облъчване на пациента без никаква загуба на диагностична информация.