Физиотерапия

Използваме система от методи, подпомагащи диагностичния и лечебен процес:

  • Електроодонтодиагностика (ЕОД) – чрез този метод се проверява жизнеността на всеки отделен зъб.
  • Апарат за канална йонофореза – вкарване на медикамент в каналите при релечение или затруднена обработка на кореновите канали.
  • Електрокожен тест на Гелен за откриване на фокално огнище – показва активните зъбни огнища (грануломи), които са възможни причинители на различни общи заболявания: косопад, ревматизъм, сърдечни и др.
  • Лазерни процедури за ставите – ТМС, с нискоенергиен лазер "Six laser"
  • Тест за изследване на патогалванизъм – тестът дава възможност за определяне на биосъвместимостта на различни метали в устата. В случай на получен биметализъм от нови метални иили металокерамични конструкции се прилага лечение с лазерна акупунктура, което довежда до отпадане на симптомите и запазване на конструкцииите, докато често при получен биметализъм от амалгамени пломби и метални корони се налага смяна на обтурациите.