Работа с кофердам

Кофердам е малко еластично платно от латекс (материя, подобна на медицинските ръкавици), което се използва за изолация на зъбите от слюнката и влагата по време на работа. Това платно (кофердам) предпазва също от попадане на отпилките и праха в гърлото.


Как се поставя?

За да използваме кофердама, пробиваме в него дупки, съответстващи на големината и разположението на зъбите, върху които ще работим. Слагаме една или 2 метални клампи (пръстени) около тези зъби и върху тях надяваме платното през дупките. Така надянато, опъваме платното върху една малка рамка, която ще го държи опънато и ще го предпази от изместване.

Защо използваме платното, когато работим върху вашите зъби?

Нормално е зъбите ви да контактуват със слюнката, което е полезно. Когато обаче работим върху тях, е по–добре те да бъдат напълно изолирани от слюнка, т.е. да са сухи. Това ни помага да подготвим и възстановим зъбите с по-голяма прецизност. Освен това най-съвременните техники – реставрациите изискват абсолютно сухо работно поле. Това означава, че зъбът, върху който ще се работи и съседните му зъби, трябва да бъдат напълно сухи. Така кофердамът спомага за постигането на най-добрия резултат. Освен това той помага да държите устата си отворена, а езика - далеч от работното поле, където се използват остри инструменти и е възможно нараняване. И не на последно място, кофердамът не позволява на отпилките, прашинките и медикаментите да попаднат в гърлото. Например, при едно съвременно ендодонтско лечение медикаментите, които използваме за дезинфекция на каналите на зъба, са
силно токсични и не бива в никакъв случай да попаднат в контакт с устната лигавица или венеца. Единственият начин това да се случи е изолирането на зъба от устата чрез кофердам. След като приключим работа, платното се снема от устата бързо и лесно.

При работа с платно от латекс (кофердам) се създава комфорт за пациента, при което той бива предпазен от попадане на отпилки от зъба в устата, може спокойно да движи езика си, да преглъща (особено при обилно слюноотделяне), без да затруднява работата на стоматолога.