Д-Р БУДЖЕВА Е ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ЗА 2011 Г. ГР. БУРГАС

На 17 декември д-р София Буджева получи приза "Лекар по дентална медицина за 2011 г." от УС на РК на БЗС гр. Бургас