Процедура BG16RFOP002-2.073

Проект и главна цел: Процедура BG16RFOP002-2.073

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19>>. Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Бенефициент:

Индивидуална практика за първична медицинска помощ <<Бургасдент>> ЕООД

ДОГОВОР № BG16RFOP002-2.073-7636-C01.

Обща стойност:

10000.00 лв, от които 8500.00 лв европейско и 1500.00 лв национално съфинансиране.

Начало: 11.08.2020 г.

Край: 11.11.2020 г.